euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Výstavný plán SNG na rok 2010

 

Vychutnajte si ponuku výstav Slovenskej národnej galérii aj v roku 2010..Máte sa na čo tešiť..

novinky v Stálych expozíciách

Kabinet Starého umenia

 

Kabinet Umenia 20. storočia+

Nové expozičné priestory vznikli ako reakcia na absenciu výstav reflektujúcich špecifiká slovenského umenia. Výstavný program Kabinetov by mal byť venovaný výstavám, ktoré vychádzajú z bohatého zbierkového fondu galérie, určite nemá byť náhradou stálej expozície, len reaguje na veľký záujem zo strany laickej a odbornej verejnosti vidieť viac z bohatých zbierkových fondov SNG. Výstavy budú postavené buď na veľkých menách dejín umenia alebo na silnej téme.

 

Prvá výstava Na návšteve v Kabinete umenia 20. storočia+ bude venovaná dielam kľúčových zahraničných autorov ako Eduard Manet, Oskar Kokoschka, József Rippl-Rónai alebo Auguste Rodin z galerijných zbierok. Výstava pozostáva z ojedinelých diel, ktoré nie je možné zaradiť do veľkých prehliadok, a preto sú návštevníkom trvale neprístupné. Zároveň chceme upozorniť na úskalia akvizičnej politiky a ukázať, akými spôsobmi a kedy sa diela do galérie dostávali; výstava okrem umenia rozkrýva aj niečo z „galerijnej kuchyne“, teda z muzeálnej praxe, ktorá je zvyčajne návštevníkovi nedostupná.

 

Renesancia Kabinet do 28. marca

 

Ruská ikona / zo zbierok Múzea v Kostrome

Esterházyho palác | III. poschodie | (6.) 7. apríl – 20. máj 2010 |

Kurátori | Jevgenij Berezner, Nataľja Tarasovová, Irina Čmyrevová

Spolupráca za SNG Katarína Chmelinová

Výstava Ruská ikona predstaví slovenskému divákovi nielen špičkovú kolekciu starých a najvzácnejších ikon zo 17. až 19. storočia (Zbierka múzea v Kostrome), ale aj ikonu ako špecifický duchovný produkt ruskej kultúry. Okrem umenia výstava predstaví bežným divákom neznámy spôsob prezentácie ikon v galériách. Ikona má  ako výtvarný, ale aj duchovný artefakt vlastné pravidlá vystavovania a adjustovania, na ktorom sa budú podieľať poverení ruskí odborníci. Význam výstavy dokumentuje aj fakt, že je súčasťou medzištátnych kultúrnych dohovorov a dotvára kultúrne pozadie plánovanej štátnej návštevy prezidenta Ruskej federácie Alexandra Medvedeva na Slovensku.

 

Július Koller / Vedecko-fantastická retrospektíva

Esterházyho palác | I. a II. poschodie | 22. apríl – 20. jún 2010|

Kurátori | Aurel Hrabušický a Petra Hanáková

Július Koller (1939 – 2007) sa stal jedným z mála domácich umelcov, ktorých kvality oceňuje i západný umelecký svet. Po individuálnych výstavách v Kolíne nad Rýnom, Paríži, Viedni a po nákupoch jeho diela do prestížnych zbierok parížskeho Centre Georges Pompidou alebo londýnskej Tate Gallery sa SNG po rokoch vracia k tvorbe etablovaného autora a pripravuje jeho prvú monumentálnu retrospektívu a reprezentatívny katalóg. Výstava sústredí najdôležitejšie diela z domácich a zo zahraničných verejných aj súkromných zbierok, a po premiére v Bratislave by mala mať reprízy v niekoľkých zahraničných múzeách umenia.

 

Ján Rombauer (1782 – 1849) / Levoča – Petrohrad – Prešov

Esterházyho palác | III. poschodie EP | 3. jún – 29. august 2010|

Kurátorka | Katarína Beňová, v spolupráci so Šarišskou galériou Prešov

Ako naznačuje názov, zámerom výstavy je prezentovať dielo maliara Jána Rombauera a jeho presah do stredoeurópskeho priestoru. Výstava si kladie za cieľ zachytiť génia loci konca 18. storočia, kultúry osvietenstva i problematiku mecenášstva. Pre slovenské publikum bude istotne zaujímavé obdobie približne dvadsiatich rokov, keď v rokoch 1806 – 1824 pôsobil na území dnešnej Ukrajiny, Ruska (konkrétne Petrohrad) a Bieloruska. Práve vďaka geografickému rozptylu rôznych pôsobísk umelca – typickému pre stredoeurópsky kultúrny priestor – SNG predstaví Jána Rombauera ako autora, ktorého „poznajú (zatiaľ) všade lepšie“ ako u nás.

 

Juraj Bartusz – Gestá / body / sekundy

Esterházyho palác | II. poschodie, suterén; prízemie premostenia, exteriér | 19. august – 31. október 2010 |

Kurátorky | Vladimíra Büngerová a Lucia Stachová | Odborná spolupráca Katarína Bajcurová

Monografická výstava košického autora Juraja Bartusza (1933) nadväzuje na program galérie prezentovať významné osobnosti dejín slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Cieľom aktuálnej výstavy je komplexne predstaviť podoby výtvarného myslenia a autorove diela od 60. rokov po súčasnosť (geometria, expresivita, proces, akcia, gesto, autorský subjekt, kozmos, ekológia, živly – katastrofy, živá socha) z viacerých zbierok slovenských galérií a múzeí, zo súkromných zbierok i z majetku autora.

Súčasne pripravujeme vydanie katalógu autora s obrazovou dokumentáciou a so štúdiami (L. Stachová, V. Büngerová, K. Bajcurová), bibliografiou, biografiou, fotodokumentáciami z akcií, realizovaných inštalácií in situ a pod.

 

Insita 2010 / 9. ročník medzinárodného Trienále insitného umenia

Esterházyho palác | I. poschodie, suterén | 3. júl – 26. september 2010 |

Kurátorka | Katarína Čierna v spolupráci s medzinárodnou jury (Roger Cardinal, Nico van der Endt, Laurent Danchin, Monika Jagfeld, Vladimír Kordoš, Nina Krstić)

Insita je periodické medzinárodné výstavno-súťažné podujatie so svojím stálym návštevníckym okruhom. Výstava je zameraná na prezentáciu autentických hodnôt neškoleného výtvarného prejavu – naivného umenia, art brut a umenia outsiderov. Insita 2010 pozostáva z  monografickej výstavy laureátky Grand Prix Insita 2007 Justyny Matysiakovej z Poľska a z medzinárodnej súťažnej prehliadky diel súčasných autorov (vyše 50) v kategóriách naivné umenie, art brut a outsiderské umenie. Medzinárodná jury tvorená poprednými odborníkmi určí laureáta Grand Prix Insita 2010. Súčasťou projektu sú aj parciálne výstavy diel Ivana Rabuzina, Roberta Burdu, Kashinatha Chauhana doplnené o výstavu Maľované ihlou, ktorá predstavuje diela dvadsiatich umelcov európskeho, ale i svetového formátu.

 

Holé Baby

Esterházyho palác | I. poschodie | 12. október – 21. november 2010|

Kurátorky | Petra Hanáková v spolupráci s Evou Filovou, Janou Juráňovou a Janou Cvikovou

Táto provokatívna výstava bude enfant terrible tohtoročného výstavného plánu. Kurátorka sa zamerala na tradičnú tému umenia 20. storočia – ženský akt a chce predstaviť jeho aktualizované čítanie. Ženský akt je v svojej podstate dosť problematickým žánrom, nielen pre svoju „neprirodzenosť“ (obyčajne zrejmú len ženskému oku), ale najmä pre nie celkom férovú distribúciu rol a pohľadov, ktoré implikuje: nahá žena a oblečený muž (umelec či divák), „šmírujúci“ verzus „šmírovaná“. Akt ako žáner bude vo výstave SNG podrobený feministickému čítaniu. Pôjde teda o „dvojito kódovanú“ výstavu, ktorá na jednej strane predstaví klasické diela kanonických umelcov (Fulla, Galanda, Majerník, Barčík, Laluha, Fila), na druhej strane, prostredníctvom čítania feministických autoriek (Jana Juráňová, Jana Cviková) sprítomní aj ich iný, skôr temný rozmer.

 

Industriálna krajina? / Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí

Esterházyho palác | I. poschodie | 16. december 2010 – 13. marec 2011 |

Kurátorky | Katarína Chmelinová, Barbara Balážová

Výstavu reflektujúcu vo svojom titule dobový – výrazne priemyselný charakter dnes skôr malebnej turistickej oblasti – podnietila úspešná akvizičná politika SNG, vďaka ktorej vznikla v jej zbierkach unikátna kolekcia predovšetkým kremnického baroka. Atraktívny umelecký materiál vytvára novú bázu pre skúmanie obdobia habsburskej správy oblasti a súčasne sprostredkúva širokej verejnosti v exkluzívnej forme najvýznamnejšie, vo viacerých prípadoch čerstvo zreštaurované artefakty z domácich i zahraničných zbierok. Prvý raz budú spoločne vystavené diela, pôvodne tvoriace jeden celok, ktoré sú však dnes roztrúsené v rôznych majetkoch (napr. časť sôch a malieb bývalého farského kostola v Kremnici, návrhy slávobrán od Antona Schmidta a i.).

 

VÚB maľba | súťažná prehliadka maľba 2010 | výstava maľba 2000+

Esterházyho palác | II. a III. poschodie | 7. december 2010 – 13. február 2011 |

Kurátorka | Alexandra Kusá

Jubilejný V. ročník súťaže venovanej súčasnej maľbe organizuje Nadácia VÚB a jej prezentácia sa uskutoční na pôde SNG. Okrem súťaže – výberu 20 finálových malieb, organizovanej pod kuratelou medzinárodnej poroty, bude projekt rozšírený o výstavu venovanú súčasnej maľbe. Pripravovaná prezentácia predstaví pohľad na bohatú scénu súčasnej maľby a uvedie tvorbu najmladšej a mladšej strednej generácie. Ukáže dôležité mená a diela a predstaví prvé možné formulácie tém, ktoré sú relevantné a rozvojaschopné. Výstava bude pozostávať z diel víťazov, frekventantov súťaže a doplnená o mená autorov, ktorí podobu tejto scény dotvárajú.

 


Ohodnoťte:
7%

Hodnotené 31 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS